Ukrainian
Ukrainian
Ukrainian

social-facebook-icon

  Огляд літератури, обґрунтованість результатів та планування експериментів   Застарілість літературних джерел, надмірне використання підручників "Із 154-х бібліографічних посилань, використаних в огляді літератури, лише 14 опубліковано впродовж останніх 10 років, решта – 30-40-річної давності. Літературний огляд не обґрунтовує актуальність і напрям обраних досліджень, а у підрозділі 1.2 переписано із підручників…
Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (ІнМАД ВНТУ), 02 .0 6 .2010 р., 222ГУК "ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВІДМОВ ВАК УКРАЇНИ У ВИДАЧІ ДИПЛОМІВ КАНДИДАТА ТА ДОКТОРА НАУК"(за інформацією з журналів "Бюлетень ВАК України" № 1-12, 2007 р., 1-12, 2008 р., № 1-12, 2009 р., № 1-5,…
Неділя, 22 грудня 2013 20:38

Методологія дослідження

  З власного досвіду знаємо, що багато проблем виникає при написанні такого підрозділу як методологія дослідження. І хоча відповідно до рекомендацій ВАК України такого роду інформація повинна міститися в другому розділі дисертаційної роботи, значна частина науковців свідомо відходять від нього. Нижче ми надамо орієнтовні, так би мовити базові, складові такого…
  У даній частині наших рекомендацій наведені поради, як технологічно оформлювати дисертацію та автореферат. Будемо виходити з того, що маємо перший варіант дисертаційної роботи - так звану «чернетку». Насамперед, доцільно проаналізувати структуру дисертаційної роботи з точки зору виключення можливих суттєвих її перекосів за обсягом розділів і підрозділів, а також на…
  Достатньо часто вимоги ВАК України до дисертаційних робіт оцінюються здобувачами як складні, особливо на початку про­ведення дослідження. З цим, певною мірою, можна погодитися. Дійсно, ВАК України запропонував складну але достатньо добре формалізовану структуру дисертаційної роботи, що дозволяє при її чіткому дотриманні зосередити увагу фактично на змісті такої робо­ти. Це…
Згідно з «Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (п. 11) ( http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF/print1387009558559239) тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта або докторанта після обговорення кафедрою, відділом, лабораторією затверджуються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури або докторантури. Для затвердження теми кандидатської дисертації…
Дисертаційні дослідження супроводжуються в обов'язковому порядку визначеним ВАК України окремим авторефератом Це документ, необхідний для захисту дисертації. У докторантів, аспірантів, здобувачів у процесі підготовки автореферату дисертації виникає багато запитань. На окремі з них дамо відповіді, використовуючи нормативні матеріали ВАК України. 1. Що означає поняття "автореферат "? Автореферат — короткий виклад…
Дисертація (лат. dissertatio - розвідка, роздуми, дослідження, від disser- fare - міркувати, обговорювати) - науково-дослідна праця, підготовлена до прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року затвер­джено, а від 22 липня 1999 року внесено зміни й доповнення до "Порядку при­судження наукових ступенів і…
На 1 октября 2011 в экономике Украины работало 14895 докторов наук, что на 3,3% больше, чем на соответствующую дату прошлого года. При этом численность мужчин увеличилась на 1,7%, женщин - на 8,8 процентов. Динамика численности докторов наук, работающих в экономике Украины В 2011 диплом доктора наук получили 480 человек, из…
Субота, 15 грудня 2012 12:50

Автореферат Диссертации

{spoiler title=Общие требования к автореферату opened=0} Общие требования к автореферату   Написание автореферата - заключительный этап выполнения диссертационной работы перед представлением ее к защите. Назначение автореферата - широкое ознакомление научных работников с методикой исследования, фактическими результатами и основными выводами диссертации. Работа печатают государственном языке. Публикация автореферата дает возможность получить ко…
Субота, 15 грудня 2012 11:04

Правила оформления Диссертации

{spoiler title=Общие требования opened=0} Общие требования Диссертацию печатают машинописным способом или с помощью компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) через два межстрочных интервала до тридцати строк на странице. Минимальная высота шрифта 1,8 мм. Можно использовать бумагу форматов в пределах от 203х288 до 210х297 мм и…
{spoiler title=Титульный лист диссертации opened=0} Титульный лист диссертации Титульный лист диссертации содержит: наименование научной организации или высшего учебного заведения, где выполнена диссертация; фамилия, имя, отчество автора, индекс УДК, название диссертации; шифр и наименование специальности, научная степень, на который претендует соискатель, научная степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество научного руководителя и…
П'ятниця, 14 грудня 2012 17:37

Общие положения

Согласно «Порядку присуждения научных степеней и присвоения ученых званий» диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук необходимо оформлять в соответствии с Государственным стандартом Украины - ДСТУ 3008-95 «Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления ». Учитывая высокие требования нормативных документов необходимо неукоснительно соблюдать порядок…

Контакты

 

  •        (044) 531-53-00
    + 38(098) 581-54-92
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

О компании

В основу создания Информационного центра «Медведь» положен многолетний разносторонний диалог ученых, педагогов высшей школы, практиков разных высших учебных заведений Украины.... Подробнее

Реклама

 
Scroll to top