Огляд літератури, обґрунтованість результатів та планування експериментів   Застарілість літературних джерел, надмірне використання підручників "Із 154-х бібліографічних посилань, використаних в огляді літератури, лише 14 опубліковано впродовж останніх 10 років, решта – 30-40-річної давності. Літературний огляд не обґрунтовує актуальність і напрям обраних досліджень, а у підрозділі 1.2 переписано із підручників…
Науково-методичний семінар Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету (ІнМАД ВНТУ), 02 .0 6 .2010 р., 222ГУК "ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВІДМОВ ВАК УКРАЇНИ У ВИДАЧІ ДИПЛОМІВ КАНДИДАТА ТА ДОКТОРА НАУК"(за інформацією з журналів "Бюлетень ВАК України" № 1-12, 2007 р., 1-12, 2008 р., № 1-12, 2009 р., № 1-5,…
Неділя, 22 грудня 2013 20:38

Методологія дослідження

  З власного досвіду знаємо, що багато проблем виникає при написанні такого підрозділу як методологія дослідження. І хоча відповідно до рекомендацій ВАК України такого роду інформація повинна міститися в другому розділі дисертаційної роботи, значна частина науковців свідомо відходять від нього. Нижче ми надамо орієнтовні, так би мовити базові, складові такого…
  У даній частині наших рекомендацій наведені поради, як технологічно оформлювати дисертацію та автореферат. Будемо виходити з того, що маємо перший варіант дисертаційної роботи - так звану «чернетку». Насамперед, доцільно проаналізувати структуру дисертаційної роботи з точки зору виключення можливих суттєвих її перекосів за обсягом розділів і підрозділів, а також на…
  Достатньо часто вимоги ВАК України до дисертаційних робіт оцінюються здобувачами як складні, особливо на початку про­ведення дослідження. З цим, певною мірою, можна погодитися. Дійсно, ВАК України запропонував складну але достатньо добре формалізовану структуру дисертаційної роботи, що дозволяє при її чіткому дотриманні зосередити увагу фактично на змісті такої робо­ти. Це…
Згідно з «Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (п. 11) ( http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF/print1387009558559239) тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта або докторанта після обговорення кафедрою, відділом, лабораторією затверджуються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури або докторантури. Для затвердження теми кандидатської дисертації…
Дисертаційні дослідження супроводжуються в обов'язковому порядку визначеним ВАК України окремим авторефератом Це документ, необхідний для захисту дисертації. У докторантів, аспірантів, здобувачів у процесі підготовки автореферату дисертації виникає багато запитань. На окремі з них дамо відповіді, використовуючи нормативні матеріали ВАК України. 1. Що означає поняття "автореферат "? Автореферат — короткий виклад…
Дисертація (лат. dissertatio - розвідка, роздуми, дослідження, від disser- fare - міркувати, обговорювати) - науково-дослідна праця, підготовлена до прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року затвер­джено, а від 22 липня 1999 року внесено зміни й доповнення до "Порядку при­судження наукових ступенів і…
На 1 октября 2011 в экономике Украины работало 14895 докторов наук, что на 3,3% больше, чем на соответствующую дату прошлого года. При этом численность мужчин увеличилась на 1,7%, женщин - на 8,8 процентов. Динамика численности докторов наук, работающих в экономике Украины В 2011 диплом доктора наук получили 480 человек, из…
Субота, 15 грудня 2012 12:50

Автореферат Дисертації

{spoiler title=Загальні вимоги до автореферату opened=0} Загальні вимоги до автореферату   Написання автореферату - заключний етап виконання дисертаційної роботи перед поданням її до захисту. Призначення автореферату - широке ознайомлення наукових працівників з методикою дослідження, фактичними результатами і основними висновками дисертації. Автореферат друкують державною мовою. Публікація автореферату дає змогу одержати до…
Субота, 15 грудня 2012 11:04

Правила оформлення Дисертації

{spoiler title=Загальні вимоги opened=0} Загальні вимоги Дисертацію друкують машинописним способом або за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Можна також використати папір форматів у межах від 203х288 до 210х297 мм…
П'ятниця, 14 грудня 2012 18:59

Вимоги до змісту Дисертації

{spoiler title=Титульний аркуш дисертації opened=0} Титульний аркуш дисертації Титульний аркуш дисертації містить: найменування наукової організації або вищого навчального закладу, де виконана дисертація; прізвище, ім'я, по батькові автора; індекс УДК; назву дисертації; шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, на який претендує здобувач; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового…
П'ятниця, 14 грудня 2012 17:37

Загальні положення

Згідно з «Порядком присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань» дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України - ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися…

Контакти

  • (044) 531-53-00
    + 3 (098) 581-54-92
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Про компанію

В основу створення Інформаційного центру «Ведмідь» покладено багаторічний різносторонній діалог вчених, педагогів вищої школи, практиків різних вищих навчальних закладів України ....Детальніше

Реклама

 
Scroll to top